Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται φυτά επιλεγμένων ποικιλιών

Πιστοποιημένα φυτά Ροδώνας Α.Ε.

Eos August 09 258

Φυτώριο

Για την ανάπτυξη φυτών (ρόδια, κεράσια, σύκα) χρησιμοποιείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος

Ακολουθήστε μας για μια υγιεινή ζωή!