Με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, η εταιρεία ΡΟΔΩΝΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ερευνητικά Προγράμματα

«Stevia reabaudiana as a diversification alternative for European tobacco farmers to strengthen the European competitiveness». Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουσες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2013-2016

Diversification for Tobacco Growing Farms by the alternative crop Stevia rebaudiana Bertoni (DIVAS). Φορέας χρηματοδότησης: Καπνικός Συνεταιρισμός Τούμπας και Ευρωπαϊκή Ένωση.

2009-2013

Project RuralE-Evolution, co-financed by European Commission under the European programme: Intelligent Energy Europe (IEE) www.ruraleevolution.eu

2008-2011

"Diversification for tobacco growing regions in the Southern European Union"(DIVTOB). Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση.

2006-2008

Δημοτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την καλλιέργεια της Στέβιας.

2009

«Πειράματα, αποδεικτικοί αγροί και οικονομικότητα του είδους Stevia rebaudiana ως εναλλακτική καλλιέργεια του καπνού». Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2006-2008

Οι συνεργάτες μας