Πρόσκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας Ροδώνας Α.Ε. 2018

Ο Ροδώνας Α.Ε. καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την ημέρα Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρίας στην Τούμπα Κιλκίς.

Διαβάσετε περισσότερα στο pdf εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γενικής Συνέλευσης Ιουνίου 2018